Decàleg


1. Procés

El cinema activa processos, no genera resultats. Realitzar una pel·lícula és una acció transformadora cap a dins i cap a fora. Sense presses ni expectatives. Siguem conscients de cada pas en la seva realització.

2. Llenguatge

Al cinema conviuen diferents llenguatges. Cap d’ells està sobre els altres. Pot ser la paraula, la imatge, la música, o el muntatge.

3. Expressió

El cinema és una eina d’expressió amb alt potencial democràtic. Podem treballar per obrir-lo més enllà de les elits econòmiques o culturals, a partir de l’educació o l’activació de trobades i mostres. Perdre’ns les visions no privilegiades està distorsionant completament la idea de realitat.

4. Situat

El cinema té la capacitat de que parlem des de l’ara i des de la nostra posició en el món. És la nostra responsabilitat ubicar-nos i reconèixer el paper que exercim en el total.

5. Futur

Evitem quedar atrapats en el present i projectem cap endavant. El cinema per diagnosticar però també per construir futurs possibles.

6. Llibertat

Un cinema lliure és el que no depèn de res i de ningú, el que permet parlar i tractar de qualsevol tema sense ingerències.

7. Posició crítica i interseccional

Utilitzar aquesta llibertat per adoptar un posicionament interseccional i crític de l’acte de fer pel·lícules i d’estar al món.

8. Col·laboració

El cinema no industrial es sosté gràcies a la col·laboració i no a la competitivitat. Col·laborar no es treballar gratis sinó el suport mutu i l’intercanvi de coneixements i competències.

9. No mercat

El cinema no industrial es mou per principis no mercantilistes. El seu objectiu final és generar processos i compartir diferents visions de la realitat, no buscar el benefici econòmic. Les idees s’adapten als recursos existents.

10. Autoria col·lectiva

El cinema no industrial qüestiona la idea d’autoria vinculada a la figura de la direcció i proposa tendir cap a la co-autoria, sense jerarquies, entre totes les persones involucrades en el procés.

Som Julia Cortegana, Carmen Haro, Rocío Montaño, Bárbara Guerrero, Antonia Avalos, Lorena Iglesias, Miguel Rodríguez, Carlos Rivero, Alonso Valbuena, Manuel Palma, Pablo Hernando, Guillermo Etchemendi, Julián Génisson, Mauricio Fr, Noelia del Cid, Gabriel Mendoza, Belén Cerezo, Martín Domínguez, Azul Aizenberg, Diego Cepeda Daniel Méndez i Paula Sanmartín.


Vols sumar-te?

Aquest text és una reflexió oberta per definir-nos i pensar col·lectivament.

Escriu-nos per sumar-te al text, enviar-aportacions o establir el contacte.